20 May 2024, Bazar ertəsi

Uzaqgörən siyasət nəticəsində Naxçıvan gələcəkdə də tarixi missiyasını yerinə yetirəcək

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu strateji inkişaf konsepsiyasının uğurla davam etdirilməsi nəticəsində bu gün Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır. Qədim və müasir Naxçıvanın Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynaması, geostrateji mövqeyi, Böyük İpək Yolu üzərində yerləşməsi mühüm beynəlxalq dayanacaq, nəqliyyat mərkəzi kimi tanınmasına yol açır. Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi, qətiyyəti, beynəlxalq nüfuzu sayəsində gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması fonunda biz bu reallıqları daha aydın şəkildə görəcəyik. Bu günə kimi dünyanın vacib keçid bölgəsi rolunda çıxış edən Naxçıvan uzaqgörən siyasət nəticəsində gələcəkdə də tarixi missiyasını yerinə yetirəcək, region ölkələri, Türk dünyası, nəhayət, Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat əlaqələrinin intensiv şəkildə artmasına, ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə əsaslı töhfəsini verəcək.

Muxtar respublikanın səhiyyəsi böyük uğurlar əldə edir

Qürurla deyə bilərik ki, Naxçıvan bu gün bir sıra məsələlərdə özünün liderliyini qoruyub saxlayır. Blokada vəziyyətində tərəqqiyə nail olunmasını, mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməklə başdan-başa kompleks şəkildə abadlaşdırılaraq gülüstana çevrilməsini, bütün sahələr üzrə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində çox əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsini, vətənpərvər, intellektual gəncliyin yetişdirilməsi üçün zəruri olan bütün işlərin görülməsini buna misal göstərmək olar. Ötən müddətdə isə Naxçıvan daha bir nümunə yaradıb. Belə ki, dünyanı cənginə alan yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində burada xəstəlik epidemiyadan pandemiyaya çevrilməyib. Təsadüfi deyil ki, ölkə üzrə ən az yoluxma halı Naxçıvanda qeydə alınır. Jurnalist kimi apardığım müşahidələr əsasında əminliklə deyə bilərəm ki, xəstəliyin yayılmasına qarşı muxtar respublikada reallaşdırılan profilaktik tədbirlər dünya miqyasında nümunədir. Təbii ki, bu məsələdə Naxçıvan səhiyyəsinin qüdrətini də qeyd etmək lazımdır. Bu gün muxtar respublikanın səhiyyə infrastrukturu və mövcud kadr potensialı hətta ən ağır xəstəlikdən belə, əziyyət çəkən insanların şəfa tapmasına şərait yaradır. Bu səbəbdən müalicə üçün muxtar respublikadan kənara üz tutanların sayı son illər kəskin şəkildə azalıb. Əksinə, bəzi hallarda Naxçıvan həkimlərinin şöhrətini eşidənlər qədim diyara üz tutur, burada səhiyyə sahəsində yaradılan şəraitdən istifadə edir, şəfa bəxş edən təbiət möcüzəsi müalicə mərkəzlərimizə gəlirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi: “Mən çalışıram və istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir yerində yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilsin. Çox şadam ki, Naxçıvanda bu sahədə böyük işlər görülür, böyük uğurlar əldə edilir”.

Ardını oxu...

Mən yesiligdir.com saytında “Naxçıvanın yeni siması” sərlövhəli məqalə də yazmışdım. Həmin məqalədə xüsusilə vurğulamışdım ki, Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Naxçıvan bölgənin inkişaf edən yeni simasıdır. Həqiqətən də Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, sosial-iqtisadi sahədə sürətlə inkişaf edib. Naxçıvandakı genişmiqyaslı yenidənqurma işləri, inkişaf Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və onun siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun adları ilə bağlıdır.

Ardını oxu...

Böyük tarixi əhəmiyyətə malik 15-ci səfər

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmiz üçün, ümumilikdə, bütün Türk dünyası üçün çox böyük geostrateji əhəmiyyətə malik mühüm məkandır. Təsadüfi deyil ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer tutub, müdrik dövlət xadimi siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində həmişə Naxçıvanın təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri də bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin başçısının səfər çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər bir daha onu göstərir ki, muxtar respublikanın inkişafının və təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlər bundan sonra da uğurla davam etdiriləcək.

Ardını oxu...

Azərbaycanın geostrateji baxımdan çox əhəmiyyətli bir regionu olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilən infrastruktur layihələri və inkişaf proqramları burada uzunmüddətli perspektivdə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi üçün güclü bazanın formalaşmasına yol açıb. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdirildiyi muxtar respublikada daxili imkanlardan səmərəli və qənaətlə istifadə olunması, mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi yüksəlişi təmin etməklə yanaşı, çoxsaylı yeni iş yerlərinin açılmasına, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, sosial xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına geniş imkanlar yaradıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, muxtar respublikada bütün işlər təxirəsalınmadan ardıcıl olaraq davam etdirilir, diyarın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılır, insanların rahatlığı, firavan yaşayışı üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir.

Ardını oxu...

Heydər Əliyev ideallarına sarsılmaz sədaqət Naxçıvanı yeni-yeni uğurlara aparır

Ölkəmizin zəngin mədəniyyətə, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası blokadanın və pandemiyanın yaratdığı ciddi çətinliklərə baxmayaraq, qədimliyini və tarixiliyini qorumaqla sosial-iqtisadi baxımdan sürətli inkişafını uğurla davam etdirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, fədakar naxçıvanlıların səyləri nəticəsində burada bir sıra mühüm infrastruktur layihələri reallaşdırılır, elektrik stansiyaları, idman kompleksləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və turizm obyektləri inşa edilir, yeni yollar çəkilir, milli və müasir memarlığın nailiyyətlərini özündə əks etdirən meydanlar, istirahət bağları və parkları, müasir üslublu tikililər, milli arxitekturalı binalar ucaldılır, istehsal müəssisələri yaradılır. Bir sözlə, ulu öndərimiz Heydər Əliyev ideallarına sarsılmaz sədaqət nümayiş etdirən Naxçıvan iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının tarixi dönüş mərhələsini yaşamaqdadır. Dövlətimizin başçısının dediyi kimi: “Əsas məsələ Vətən sevgisidir. İqtisadi imkanlar böyük də ola bilər, o qədər böyük olmaya da bilər. Amma əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iqtisadi imkanlarla da çox iş görmək olar. Mən çox şadam ki, naxçıvanlıların Vətənə bağlılığı həmişə olduğu kimi, çox yüksək səviyyədədir”. Ötən ayın ümumi mənzərəsinə nəzər yetirdikdə bunu bir daha aydın şəkildə görmək olar.

Ardını oxu...

Əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan elmi əsaslara söykənən inkişaf konsepsiyası

bu gün uğurla reallaşdırılır

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan elmi əsaslara söykənən inkişaf konsepsiyası bu gün uğurla reallaşdırılır. Blokadanın, həmçinin dünyada tüğyan edən pandemiyanın yaratdığı müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadi təhlükəsizlik təmin olunur, yüksək həyat şəraitinə təminat verən strateji siyasət ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Bütün sahələrin məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilməsi nəticəsində bu gün muxtar respublika özünün enerji, ərzaq, hərbi və informasiya təhlükəsizliyini tam təmin edən bir diyara çevrilib. Vaxtilə enerji və ərzaq idxal edən Naxçıvan bu gün xarici ölkələrə enerji və ərzaq ixrac edən bir region kimi tanınır. Önümüzdəki illərdə iqtisadiyyatın prioritet istiqamətləri kimi real sektorun davamlı inkişafı, emal sənayesinin mövcud strukturunun dövrün tələblərinə uyğun olaraq daim təkmilləşdirilməsi, səmərəlilik göstəricilərinin daha da yüksəldilməsi onun işıqlı gələcəyini təmin edəcəkdir.

Böyük qələbənin memarı Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadadan azad edilməsi istiqamətində çox önəmli və tarixi bir məsələnin həllini təmin edərək üçtərəfli Bəyanata qədim diyarla bağlı xüsusi bir maddəni – 9-cu bəndi salmaqla önümüzdəki illərdə muxtar respublikanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə çevrilməsinə yol açdı. Zəngilandan Naxçıvana dəmir yolu xəttinin və avtomobil magistrallarının tikintisi muxtar respublikada transmilli nəqliyyat proqramlarının və layihələrinin reallaşdırılmasına şərait yaradacaqdır ki, bu da qədim diyarın geostrateji əhəmiyyətini daha da artıqmaqla yanaşı, bir sıra mühüm məsələlərdə böyük nailiyyətlər qazanmağa şərait yaradacaqdır. Bütün bunlar Ali Baş Komandanımızın dəmir iradə nümayiş etdirməsinin nəticəsidir.

Ardını oxu...

Əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan elmi əsaslara söykənən inkişaf konsepsiyası

bu gün uğurla reallaşdırılır

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan elmi əsaslara söykənən inkişaf konsepsiyası bu gün uğurla reallaşdırılır. Blokadanın, həmçinin dünyada tüğyan edən pandemiyanın yaratdığı müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, iqtisadi təhlükəsizlik təmin olunur, yüksək həyat şəraitinə təminat verən strateji siyasət ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Bütün sahələrin məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirilməsi nəticəsində bu gün muxtar respublika özünün enerji, ərzaq, hərbi və informasiya təhlükəsizliyini tam təmin edən bir diyara çevrilib. Vaxtilə enerji və ərzaq idxal edən Naxçıvan bu gün xarici ölkələrə enerji və ərzaq ixrac edən bir region kimi tanınır. Önümüzdəki illərdə iqtisadiyyatın prioritet istiqamətləri kimi real sektorun davamlı inkişafı, emal sənayesinin mövcud strukturunun dövrün tələblərinə uyğun olaraq daim təkmilləşdirilməsi, səmərəlilik göstəricilərinin daha da yüksəldilməsi onun işıqlı gələcəyini təmin edəcəkdir.

Böyük qələbənin memarı Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadadan azad edilməsi istiqamətində çox önəmli və tarixi bir məsələnin həllini təmin edərək üçtərəfli Bəyanata qədim diyarla bağlı xüsusi bir maddəni – 9-cu bəndi salmaqla önümüzdəki illərdə muxtar respublikanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə çevrilməsinə yol açdı. Zəngilandan Naxçıvana dəmir yolu xəttinin və avtomobil magistrallarının tikintisi muxtar respublikada transmilli nəqliyyat proqramlarının və layihələrinin reallaşdırılmasına şərait yaradacaqdır ki, bu da qədim diyarın geostrateji əhəmiyyətini daha da artıqmaqla yanaşı, bir sıra mühüm məsələlərdə böyük nailiyyətlər qazanmağa şərait yaradacaqdır. Bütün bunlar Ali Baş Komandanımızın dəmir iradə nümayiş etdirməsinin nəticəsidir.

Ardını oxu...

Noyabrın 9-da zəngin ənənələrə malik olan “Şərq qapısı” qəzetinin ilk nömrəsinin işıq üzü görməsindən 99 il keçir. 1921-ci il noyabrın 9-da “Cavanlar həyatı” adı ilə Naxçıvanda nəşr olunan “Şərq qapısı” qəzeti ötən dövr ərzində şərəfli yol keçib, milli mətbuatımızın inkişafına öz töhfəsini verib.

 “Şərq qapısı” qəzetinin məsul katibi Muxtar Məmmədov qəzetin keçdiyi böyük yoldan, onun anadilli mətbuatımızın inkişafına verdiyi töhfələrdən bəhs edib. Bildirib ki, “Şərq qapısı”nın əsl inkişafı ötən əsrin 70-80-ci illərinə təsadüf edir. 1969-cu ildən sonra qəzetin fəaliyyətində yeni mərhələ başlanıb. Həmin dövrdə digər sahələr kimi, mətbuatın inkişafına da böyük diqqət və qayğı göstərilib, “Şərq qapısı”nın gündəlik və böyük formatda nəşri təmin edilib. Bu dövrdə qəzetdə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyət və tarixinə həsr olunmuş yazılar işıq üzü görüb.

Ardını oxu...

İllərdir ki, bu günü gözləyirdik. Həsrətlə, intizarla, göz yaşları ilə... Şuşa adı gələndə ürəyimiz sızlayırdı. Nə deyəcəyimizi bilmirdik. 28 ildən çox idi ki, Şuşa bizim əlçatmaz xəyallarımızın ünvanına çevrilmişdi. Ölkəmizin gələcəyini Şuşasız, Qarabağsız təsəvvür edə bilməsək də, onun düşməndən xilas edilməsinin çox çətin olduğunu da anlayırdıq. Məsələnin həlli üçün aparılan danışıqlar prosesində yaxından “iştirak edən” bəzi dövlətlərin mövqeyi, aqressiv və təcavüzkar Ermənistanın işğalçılıq siyasətini daha da dərinləşdirmək niyyətlərinin fonunda bəziləri Şuşaya qovuşmağın xəyal olduğunu vurğulayırdılar. Onların fikrincə, Şuşa barədə ümidlərimiz puç, ona qovuşmağımız isə mümkün olmaya bilər.

Ardını oxu...

Bu gün bütün ölkəmizdə və onun tərkib hissəsi olan muxtar respublikada zəfər coşqusu yaşanır

Sentyabrın 27-dən düşmən təxribatlarının qarşısını almaq üçün əks-hücum əməliyyatlarına başlayan şanlı Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı yaşayış məntəqələrimizi, strateji yüksəklikləri ard-arda azad etməsi, işğalçı ordunun döyüş texnikalarını, canlı qüvvəsini məhv etməsi hər bir azərbaycanlıda böyük ruh yüksəkliyi yaradır. Bu gün bütün ölkəmizdə olduğu kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da zəfər coşqusu yaşanır. Oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərinin və Cəbrayıl rayonunun doqquz kəndinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqa müraciət edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin vurğuladığı kimi: “Biz bu gün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq, şanlı tarixini yazırıq. Biz bu gün tarixi ədaləti bərpa edirik... Biz öz torpağımızda döyüşürük, vuruşuruq. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və biz haqq yolundayıq. Bizim əsgərimiz xilaskar əsgərdir. Çünki öz doğma dədə-baba torpağını işğalçılardan azad edir...

Ardını oxu...

Ulu öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı yeni uğurlara yol açır

Ölkəmiz, o cümlədən Türk dünyası üçün çox böyük strateji əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi baxımdan sürətli yüksəlişini uğurla davam etdirir, bütün sahələr üzrə təhlükəsizlik təmin olunur. 30 ildir, blokadada yaşayan qədim diyarda yüksək səviyyəli bir inkişafa nail olmaq müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi uğurudur. Çünki dünyanın heç bir yerində ana torpaqdan ayrı salınan və nəqliyyat əlaqələri məhdud olan bir məkanda inkişaf meyilləri, ümumiyyətlə, nəzərə çarpmayıb və ya davamlı xarakter almayıb. Bu baxımdan blokada vəziyyətində olsa da, inkişaf edən muxtar respublikanın nümunəsi haqlı olaraq sosial-iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli adlandırılır. Muxtar respublikada bütün bunlara ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycan Prezidentinin böyük diqqət və qayğısı, sosial-iqtisadi inkişafla bağlı qəbul edilmiş Dövlət proqramlarının dəqiqliklə icrası, islahatların günün tələbləri səviyyəsində aparılması, yurda, xalqa məhəbbətlə, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətlə həyata keçirilən işlər nəticəsində nail olunub. Uzun müddətə hesablanmış inkişaf strategiyasının reallaşdırılması pandemiya dövründə də Naxçıvanın yüksəliş və tərəqqi dövrünü yaşamasına şərait yaradıb. Bu gün muxtar respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsində genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılır, şəhər və rayon mərkəzləri müasir görkəm alır.

Ardını oxu...

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə istər sosial-iqtisadi, istərsə də mədəni sahələrdə sürətlə inkişaf edir, çiçəklənir. Muxtar respublikada mövcud resurslardan istifadə olunmaqla istehsal potensialı hərəkətə gətirilir, davamlı quruculuq işləri aparılır, sosial məsələlərin səmərəli həlli, əhalinin güzəranının layiqincə yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər uğurla həyata keçirilir. Ötən ayın ümumi mənzərəsinə nəzər yetirdikdə bir daha şahidi oluruq ki, Naxçıvanda maliyyə və iqtisadi sahələrdə şəffaflığın tam təmin edilməsi, büdcəyə qənaət, iqtisadi sahə ilə yanaşı, idarəetmədə də aparılan islahatlar sosial və iqtisadi, həmçinin ekoloji baxımdan çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin həllinə imkan verir. Ötən ay həm də ordu quruculuğuna əhəmiyyətli töhfə verən kadr hazırlığı, inkişafın, artan məskunlaşmanın göstəricisi olan əlamətdar hadisələrlə yaddaqalan olub. İyun ayında nəqliyyat sektorunun maddi-texniki təminatı, ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı təmini üçün gələcəyə hesablanmış önəmli addımlar atılıb, qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib.

Ulu Öndərimizin siyasi xəttinə sarsılmaz sədaqət yeni-yeni uğurlara yol açır

Muxtar respublikada əldə edilən bütün nailiyyətlərin əsasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasının uğurla reallaşdırılması amili dayanır. Böyük tarixi reallıqdır ki, Ulu Öndərin xalqımızın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsi ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın iqtisadiyyatının dinamik inkişafına təkan verib. 9 iyun 1993-cü il isə yüksəlişimizə, milli dövlətçiliyimizin nicatına doğru uğurlu addımın atıldığı gün kimi tarixə düşüb. Həmin günlərdə biz müstəqilliyin itirilməsi, ölkəmizin parçalanması kimi təhlükələrlə, vətəndaş müharibəsi kimi ağır fəsadlar törədəcək proseslərlə üz-üzə qalmışdıq. Xalqımız köməksiz, dövlətimiz isə gücsüz idi. Amma Ulu Tanrı insanlara həmişə nicat yolu göstərən, ümid işığı bəxş edəndir. Dövlətimizin nicat yolu ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlməsində, xalqımızın ümid yeri isə o böyük insanın siyasi dühasında, liderlik məharətində, dövlətçilik təcrübəsində, şəxsi keyfiyyətlərində idi. Buna görə də həmin tarix həmişə yaddaşlarımızda yaşayır, həmişə xatırlanır.

Ardını oxu...

ARXİV

May 2021
Be Ça Ç Ca C Ş B
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

MÜƏLLİFLƏR

KEÇİDLƏR